Wanneer u een speciale band met de Zaanstreek hebt, bent u van harte uitgenodigd om ons financieel te steunen. U kunt dat doen door een donatie aan het Honig-Laan Fonds, maar u kunt ook besluiten om het fonds met een legaat te begunstigen of als erfgenaam aan te wijzen.
Wanneer u ons een e-mail, of brief stuurt, dan nemen wij contact met u op om een en ander nader toe te lichten. (zie Contact)

 

Voor schenkingen en erfstellingen geldt als bijkomend voordeel dat uw gift op basis van de geldende belastingwetgeving eventueel als gift aftrekbaar is. De notaris kan u daar nader over informeren.

 

Maak uw donatie over aan
Honig-Laan Fonds bankrekening IBAN NL88 ABNA 0589 92 50 40
te Koog aan de Zaan.

 

honig laan fonds