WELKOM BIJ HET
HONIG LAAN FONDS

WIJ STEUNEN DE ZAANSTREEK
Het Honig-Laan Fonds steunt Zaanse projecten op het gebied van sport,
cultuur, natuur en monumenten.
Wanneer een organisatie, vereniging of instelling zelf de financiering van een project niet rond krijgt, kan er een verzoek om subsidie worden ingediend.