Cees HonigEr is altijd hard gewerkt in de Zaanstreek. Toch was het loon voor veel mensen zeker geen vetpot.
Cees Honig (1905-1974) werd in 1936 directeur bij de Honig fabrieken in Koog aan de Zaan. Hij was zeer betrokken bij de arbeiders die in het familiebedrijf werkten en deed van alles om ze rechtvaardig te belonen. Sommigen noemden hem daarom ook wel ‘Rooie’ Cees. Dat hij de medewerkers op waarde wist te schatten, blijkt uit de vele voorzieningen die hij voor ze bedacht. Goede ziektegeld regelingen en pensioenen zoals bij de Honig fabrieken kwam je toen weinig tegen. Hij voerde zelfs een winstaandeel in voor iedere werknemer. Het gevolg was dat arbeiders bij de Honig fabrieken heel trouw waren aan hun werkgever.

 

De waardering voor de arbeider werd Cees Honig niet alleen door zakelijke motieven ingegeven. Ook buiten de Honig fabrieken om ondersteunde hij opmerkelijke sociale initiatieven. In 1938 was hij mede oprichter van het Werkloosheidsfonds Zaanstreek. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij comité Leefbaarheid Zaanstreek dat onderzoek deed naar vervuiling van de Zaan door de industrie.
Een ander mooi bewijs van Cees zijn naastenliefde is de oprichting van het Honig Laan Fonds in 1952. Het fonds werd vernoemd naar Cees zijn moeder en ontving na haar overlijden een aanzienlijk legaat. Uit de beleggingen van het fonds komt jaarlijks een flink bedrag beschikbaar voor goede doelen.
In de statuten van het fonds staat uitdrukkelijk vermeld dat alleen aanvragen uit de Zaanstreek worden beoordeeld en eventueel gehonoreerd.


honig laan fonds