Wij zijn er voor Verenigingen, organisaties of instellingen uit de Zaanstreek (zie: Ons werkgebied) die zich bezighouden met cultuur, natuur, sport of ontspanning. Zij kunnen een subsidie aanvraag indienen bij het Honig Laan Fonds wanneer er ondanks eigen inspanningen een financieel tekort dreigt te ontstaan om een project uit te voeren.
           
Denk hierbij aan: verbeteringen aan schoolpleinen, nieuwe toestellen in speeltuinen, ongebruikelijke programma’s in theaters en speciale uitvoeringen door toneelgezelschappen, verbetering of vernieuwing van tribunes bij sportverenigingen, bijzondere exposities en activiteiten door culturele clubs, nieuwe uniformen voor muziek corpsen, materialen voor milieu verenigingen, uitgaves met betrekking tot Zaanse geschiedschrijving en Zaans monumenten behoud.

wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
wat stuenen wij
honig laan fonds